Ďalšie možnosti spolupráce školy so zamestnávateľmi v Banskobystrickom kraji

27. júna 2023 sa uskutočnila exkurzia odborných učiteľov a učiteliek SPŠ J. Murgaša a SOŠ elektrotechnickej v Banskej Bystrici do firmy Banskobystrický pivovar, a. s.

V sprievode technického riaditeľa prešli jednotlivé prevádzky, nahliadli do histórie aj súčasnosti pivovaru.

Vzhľadom na pokročilú modernizáciu a automatizáciu prevádzok vznikla potreba zamestnávať pracovníkov a pracovníčky s odborným technickým vzdelaním, takže vznikajú pracovné príležitosti pre absolventov a absolventky našej školy. Vzhľadom na študijné odbory, ktoré škola ponúka, sú naši absolventi a absolventky veľmi žiadaní a žiadané.

Exkurzia odborných učiteľov a učiteliek vytvorila rámec pre ďalšiu spoluprácu SPŠ J. Murgaša a Banskobystrického pivovaru. Vďaka tejto spolupráci sa realizujú brigády a odborná prax našich žiakov a žiačok. Cieľom danej spolupráce je skvalitnenie odbornej prípravy žiakov a žiačok SPŠJM, čo uľahčí ich prechod zo školy do zamestnania, ich zoznámenie sa s každodenným chodom firmy, ale vďaka spolupráci sa zvýšia ich možnosti získať prácu po skončení štúdia.

Banskobystrický pivovar je slovenská firma bez zahraničného kapitálu. Napriek tomu dokáže vyrábať produkt, ktorý je úspešný, investovať do moderných technológií a podporovať tak zamestnanosť na strednom Slovensku. Tešíme sa na spoluprácu!