Svetová banka na Murgaške

,,Naša škola získala viac ako 7,3 milióna eur na inovácie a rozvoj v rámci programu Catching up regions!“

Sme nesmierne šťastní a hrdí, že naša škola sa stala súčasťou programu Catching up regions, čo nám prinieslo neuveriteľnú sumu viac ako 7,3 milióna eur na významnú rekonštrukciu budovy, implementáciu novej technológie a posilnenie vnútorných procesov súvisiacich s inováciami, inklúziou, spoluprácou so zamestnávateľmi a marketingom.

Ukončenie ďalšej etapy tohto významného  programu pre náš región sa uskutočnilo na záverečnej konferencii SK CuRI 4, ktorá sa konala vo Vysokých Tatrách v dňoch od 28. až do 29. novembra 2023. Tento nezabudnuteľný moment zakončenia jednej z etáp projektu sme oslávili priamo na pôde našej školy s návštevou z Európskej komisie v zastúpení pána Pascala Boijmans a jeho kolegov, ako aj so špecialistami zo Svetovej banky v zastúpení pána Huseina Abdul-Hamida a jeho kolegov.

Chceme vyjadriť úprimnú vďaku obom inštitúciám za ich cennú podporu a neoceniteľný prínos pre rozvoj našej školy.

Sme nesmierne vďační za túto skvelú príležitosť a sme nadšení z toho, ako nám tieto prostriedky umožnia ďalší pokrok a zlepšenie našich vzdelávacích metód a prostredia. Ďakujeme za Vašu nepretržitú podporu!