Cena EITA 2023 – oceňovanie v Bratislave

Na konci roka 2023 sa Európska komisia pochválila výnimočnými výsledkami Európskej ceny za inovatívne vzdelávanie (EITA).

Od roku 2021 táto súťaž podporuje revolučné vzdelávacie postupy, ktoré učitelia a učiteľky zavádzajú v celej Európe. Cieľom EITA je oceniť úspechy škôl, identifikovať vynikajúce vzdelávacie systémy a podporovať medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania.

Rok 2023 niesol tému Vzdelávanie a inovácia v spojení s Európskym rokom zručností. Národné agentúry programu Erasmus+ aktívne hľadali výnimočné projekty v oblasti umelej inteligencie, robotiky, kódovania, programovania, virtuálnej reality a podnikania.

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša sa môže pýšiť titulom víťaza Európskej ceny za inovatívne vzdelávanie 2023 (EITA).

Slávnostné oceňovanie EITA 2023 sa uskutočnilo 7. decembra 2023 na adventnom koncerte v Bratislave – pod záštitou Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Víťazi si tiež užili účasť na slávnostnom podujatí v Bruseli, kde stretli s ostatnými organizáciami zo zúčastnených krajín.

Srdečne blahoželáme všetkým víťazom a prajeme im mnoho úspechov pri využívaní inovácií vo svojej vzdelávacej činnosti. Spoločne budujeme budúcnosť vzdelávania!