Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti – výsledky Murgašákov a Murgašáčok

Dňa 22. marca 2024 sa konalo krajské kolo SOČ na pôde našej školy. Zúčastnilo sa ho 107 súťažiacich v 17 odboroch z celého banskobystrického kraja.
Na krajské kolo sme poslali desať súťažiacich, ktorí o miesto zabojovali v piatich odboroch. Všetci boli výborní a výborné a dôstojne reprezentovali našu školu. Žiaci a žiačka z prvého a druhého miesta nás budú reprezentovať na celoslovenskom kole SOČ, ktoré sa bude konať tento rok na Strednej odbornej škole veterinárnej v Nitre.
Všetkým srdečne blahoželáme!

Ing. Miroslava Guzlejová
metodik SOČ