SPŠ Jozefa Murgaša a jej žiaci podporili charitatívnu akciu pri príležitosti Medzinárodného dňa boja s detskou rakovinou

  1. februára 2023, zasvietilo v bystrickej Európe Svetielko nádeje. K jeho zažiareniu prispeli aj naši žiaci z odboru obrazová a zvuková technika – podieľali sa na ozvučovaní akcie.

V tento deň sa podarili sa dve dobré veci súčasne – škola poskytnutím techniky a personálnym zabezpečením podporila akciu zameranú na prevenciu onkologických ochorení a súčasne si naši žiaci overili svoje schopnosti v reálnych podmienkach, kde museli reagovať na nepredvídané situácie. Táto skúsenosť bola odlišná od nahrávania hovorného slova či hudby. Použitie a úprava zvukových efektov na akcii sa tiež líšilo od ich spracovania v odbornej učebni. Práve pri práci v reálnych podmienkach sa žiaci a žiačky naučia využívať svoje vedomosti. Takáto skúsenosť sa navyše stáva príjemným oživením vyučovania.

Žiaci si pod vedením Ing. Žatka vyslúžili ocenenie nielen zo strany organizačného tímu, ale aj ďalších zúčastnených osôb. Pozitívne reakcie sa týkali najmä ich profesionality pri komunikácii s aktérmi a technických zručností.

Môžeme zhodnotiť, že aj vďaka Murgašákom sa opáť podarilo úspešne zrealizovať ďalšiu akciu.