Erasmus+ Nemecko 2023

Moje očakávania v súvislosti s praxou pre firmu Kreutzpointner boli, že sa zlepším v nemeckom jazyku a nadobudnem tiež nejaké praktické skúsenosti. Obe boli splnené. Nemčina mi určite išla lepšie ako minule, aj keď je stále čo zlepšovať.

Firmou Kreuzpointner som bol pridelený na miesto výkonu práce v obrovskej firme Wacker, konkrétnejšie do skúšobnej skupiny, ktorou úlohou je dohliadať na správne fungovanie elektrických zariadení v areáli.

Cesta do Nemecka bola celkom v pohode. Nebola až tak dlhá ako som si myslel. Keď sme prišli do hotela, bol som ubytovaný so svojim spolužiakom Samirom. Izba sa mi páčila, pretože sme mali vlastnú kúpeľňu ako aj chladničku.

Moja dvojtýždňová prax v elektrotechnickej firme Kreutzpointner v meste Burghausen bola intenzívnym a pútavým zážitkom. Ako praktikant na pozícii „Gebäudetechnik“ som sa zúčastnil širokej škály činností, ktoré zahŕňali praktické aj teoretické aspekty elektrotechniky, ale aj sieťových technológií.