Erasmus+ Nemecko 2023, Samir Kosova, IV.C

Firmou Kreuzpointner som bol pridelený na miesto výkonu práce v obrovskej firme Wacker, konkrétnejšie do skúšobnej skupiny, ktorou úlohou je dohliadať na správne fungovanie elektrických zariadení v areáli.

Keďže väčšina zariadení v kanceláriách používaných zamestnancami firmy Silktronicu (je ich tam riadne veľa) musí byť v priebehu dvoch rokov otestovaných, mal som za úlohu skontrolovať všetky elektrické zariadenia v kanceláriách a kuchynkách od najvyššieho 6. poschodia až po prízemie. V týchto priestoroch sme kontrolovali všetky zdroje, nabíjačky, monitory, dvíhajúce stoly, chladničky, mikrovlnné rúry, predlžovačky a iné. Pokiaľ nebolo zariadenie ani zaevidované, tak sme mu priradili číslo. Skúšanie prebiehalo zväčša tak, že sme prišli do kancelárie, odpojili všetky nájdené neodskúšané zariadenia a zapájali ich na merací prístroj, ktorý sme vozili na vozíku s laptopom. Laptop bol vybavený softvérom, ktorý ovládal merací prístroj.

Úlohou meracieho zariadenia bolo premerať parametre ako odpor izolácie, pracovný prúd a napätie, maximálny/minimálny prúd a napätie, samozrejme aj pri prepólovaní impedančnú slučku atď. Pokiaľ bolo všetko v poriadku, nalepili sme značku odskúšania a išli na ďalší prístroj. Niekedy nás poslali skontrolovať elektrické zariadenia aj do iných firiem ako napr. OMV alebo do výrobných hál, kde by som sa inakšie nedostal. A keďže som pracoval so skúseným energetikom, mal som možnosť mu klásť rôzne otázky ohľadom energetiky a rozvodných sietí vo Wackeri, na ktoré bol schopný odpovedať. A tak som získal aj najnovšie informácie z tejto oblasti.