Erasmus+ Nemecko 2023, Timotej Baláž, IV.A

Moja dvojtýždňová prax v elektrotechnickej firme Kreutzpointner v meste Burghausen bola intenzívnym a pútavým zážitkom. Ako praktikant na pozícii „Gebäudetechnik“ som sa zúčastnil širokej škály činností, ktoré zahŕňali praktické aj teoretické aspekty elektrotechniky, ale aj sieťových technológií.

Hlavným ťažiskom mojej práce bolo zavádzanie optických káblov v budovách a inštalácia switchov
v serverovniach. S kolegami sme pracovali od 7.00 h do 16.00 h s obedňajšou prestávkou od 12.00 h do 13.00 h, od pondelka do piatku. Tieto dni boli naplnené technickými úlohami, pri ktorých som získaval praktické skúsenosti s modernými technológiami v oblasti elektrotechniky.

Počas pracovnej doby som získal všeobecný rozhľad najmä o optických kábloch, ich inštalácii a fungovaní. Diskutovali sme o najnovších trendoch v elektrotechnickom priemysle a aplikovali sme teoretické poznatky pri riešení praktických problémov.

Po 16.00 h sme sa vrátili na hotel, kde sme boli ubytovaní. Večery sme trávili hraním stolových hier, čo okrem oddychu prispelo aj k vytváraniu lepších vzťahov v kolektíve.

V priebehu týždňa sme sa vybrali na prechádzku mestom, navštívili plaváreň, či obdivovali veľkolepý hrad Burghausen, ktorý je najdlhším hradným komplexom na svete.

Sobotu sme využili na objavovanie okolia. Vlakom sme navštívili Mníchov a jeho slávne Deutsches Museum, kde sme si rozšírili vedomosti v oblasti vedeckých a technologických inovácií. Tento víkendový výlet bol nielen vzdelávajúci, ale aj spoločensky obohacujúci.

Celkovo vzaté, moje očakávania od tejto praxe boli nadmieru splnené. Okrem získania odborných znalostí som spoznal nových ľudí, ako aj fascinujúce mesto Burghausen. Práca v elektrotechnickej firme Kreutzpointner bola pre mňa obohacujúcim zážitkom, ktorý mi poskytol pohľad do sveta moderných elektrotechnických riešení a zároveň ma obohatil o nezabudnuteľné zážitky