Erasmus+ Nemecko 2023, Samuel Daniel Korytár, IV.C

Moje očakávania v súvislosti s praxou pre firmu Kreutzpointner boli, že sa zlepším v nemeckom jazyku a nadobudnem tiež nejaké praktické skúsenosti.

Obe boli splnené. Nemčina mi určite išla lepšie ako minule, aj keď je stále čo zlepšovať.

Praktické skúsenosti boli hlavne z miesta výkonu práce, keďže väčšinu času som montoval osvetlenie nachádzajúce sa v prostredí s možnosťou výbuchu. Taktiež som pracoval vo výške, konkrétne na 4. až 6. poschodí vonkajších pochôdzok okolo skladovacích síl a trubiek. Tiež som pracoval aj na rebríku 
na lešení. Ku daným svetlám sme po namontovaní dotiahli káble, ktoré museli byť umiestnené
v drôtených káblových žľaboch a pripevnené káblovými páskami. Nakoniec sa káble zapojili do svetiel. Zaujímavosťou bolo zažitie poplachu úniku plynu a všetkých bezpečnostných pokynov. Museli sme ísť do najbližšej budovy, zatvorili sme okná a dvere a čakali sme na pokyn, kedy môžeme vyjsť von. Voľný čas sme väčšinou trávili oddychom po náročnom pracovnom dni, hraním kariet, nákupom v blízkom obchode, prechádzkou po meste či návštevou plavárne.

Cez víkend sme si spravili výlet do Mníchova kde sme navštívili Deutsches Museum, v ktorom sa nám všetkým veľmi páčilo.

Fotiek som veľa neurobil, pretože v celom areáli, kde som pracoval bolo fotografovanie zakázané. Prikladám aspoň pár fotiek, ktoré sa mi podarilo urobiť.