Tento rok sme vstúpili do spolupráce aj s Výskumným ústavom spojov. V triedach, v ktorých sa vyučuje […]