Tvorba webstránky a loga pre Výskumný ústav spojov

Tento rok sme vstúpili do spolupráce aj s Výskumným ústavom spojov.

V triedach, v ktorých sa vyučuje dizajn digitálnych médií, prebiehalo vzdelávanie súťažnou formou.

Do dvoch kategórií sa zapojili žiaci a žiačky z tried I.M, I.IT, II.T a vytvorili množstvo návrhov pre novovznikajúcu webovú stránku inštitúcie a priložili ruku aj k redizajnu loga Výskumného ústavu spojov.

Výhercovia si odniesli finančnú odmenu a cennú skúsenosť s reálnym zákazníkom.

Gratulujeme!