Dňa 6.3.2024 sme prijali pozvanie od Regionálneho centra kariéry v BB a zúčastnili sa pilotného projektu […]