Murgašáci/čky v projekte – Tvoja budúcnosť s nemeckým jazykom

Dňa 6.3.2024 sme prijali pozvanie od Regionálneho centra kariéry v BB a zúčastnili sa pilotného projektu s názvom: Tvoja budúcnosť s nemeckým jazykom. Podujatie sa konalo v priestoroch CVČ a vzniklo zásluhou nemeckej veľvyslankyne a predsedu BBSK pána Ondreja Luntera.
Slávnostným príhovorom otvoril akciu pán Lunter s nemeckým atašé, pričom v rámci príhovorov spomenuli dôležitosť výučby a používania nemeckého jazyka v našom kraji, históriu jeho výučby a 20-ročnú spoluprácu v EÚ.
Žiaci a žiačky triedy I.A sa rozprávali so zástupcami nemeckých firiem a zapojili sa aj do interaktívneho kvízu, kde boli úspešní a úspešné a vyhrali vecné ceny. Spoločnosť im robil pán učiteľ Pavol Schlank.