Vďaka šikovným ľuďom na Murgaške a spolupracujúcemu školskému kolektívu sa nám v tomto roku podarilo získať […]