Boli sme ocenení cenou EITA – Európska cena za inovatívne vzdelávanie!

Vďaka šikovným ľuďom na Murgaške a spolupracujúcemu školskému kolektívu sa nám v tomto roku podarilo získať prestížne ocenenie Európskej komisie v rámci programu Erasmus+ (2021-2027).
Boli sme ocenení cenou EITA – Európska cena za inovatívne vzdelávanie! Do vyhlásenej výzvy sme sa zapojili s projektom Modernizácia v oblasti IT – učitelia, ktorý sa stal víťazným projektom v kategórii odborné vzdelávanie a príprava.
Cena EITA pramení z iniciatívy Európskej komisie oceňovať prácu učiteľov, učiteliek a ich škôl, ktorých prínos k učiteľskej profesii bol niečím výnimočný.
Tematickou prioritou pre rok 2023 bolo Vzdelávanie a inovácia, s prepojením na Európsky rok zručností – nám sa podarilo stanovenú tematickú prioritu naplniť a jej výhody naďalej v školskom prostredí aj využívať.
Oceneniu EITA sa nesmierne tešíme, sme zaň vďační a veríme, že i naďalej bude naša práca prinášať úspechy!