V rámci projektu na podporu vzdelávania sa naši žiaci zúčastnili projektu solidarity s konceptom inkluzívnej školy […]