Projekt Kruh na štyri

V rámci projektu na podporu vzdelávania sa naši žiaci zúčastnili projektu solidarity s konceptom inkluzívnej školy s názvom Kruh na štyri a vytvorili návrh relaxačnej zóny pre žiakov a žiačky Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša.
Pavol Priškin, Matúš Bečkei, Marek Gallo, Filip Jarábek, Marcel Očenáš vypracovali a graficky spracovali návrh oddychovej zóny na kruhu. Následne vypracovali projekt a odoslali ho. Teraz už netrpezlivo čakáme, či projekt zvíťazí.
Chalanom držíme palce!