LASER-RUN

Dňa 1.12.2022 sa Murgašáci a Murgašáčky zúčastnili okresného kola súťaže LASER-RUN. Úlohou súťažiacich bolo štafetovo prebehnúť 120 metrov, a potom strieľať na terč s laserovou zbraňou. Bola to veľmi zaujímavá súťaž, v ktorej naši súťažiaci v zložení: Bryan Macove, Matúš Solár, Zuzana Konopová a Nikola Hudecová so 7. najlepším časom postúpili do ďalšieho vyraďovacieho kola, kde sa stretli s družstvom z Gymnázia Tisovec.

Na základe veľkého záujmu a atraktivity súťaže sme pozvali jej usporiadateľov do našej školy, aby nás oboznámili s touto športovou disciplínou. Žiaci 1.C a 1.M triedy sa s Laser-runom stretli na hodine TSV a veľmi sa im páčilo. Bolo to príjemné spestrenie vyučovacieho procesu.