Športový deň Murgašky 2024

Finále školského roka na Murgaške už tradične nepatrí len uzatváraniu známok, ale nesie sa aj v športovom duchu. O tom, že Murgašáci a Murgašáčky majú okrem technického nadania talent aj na rozličné športy, sa každoročne presviedčame okrem hodín telesnej výchovy na Športovom dni Murgašky!

V posledný júnový týždeň sa teda škola, telocvičňa, okolité ihriská a park premenili na športový raj, kde žiaci a žiačky súťažili v disciplínach: volejbal, futbal, vrh guľou, beh, skok z miesta, bedminton, skok cez švihadlo, stolný tenis či bicyklovanie.

Celé podujatie sa konalo pod taktovkou našich telocvikárov a telocvikárok, ktorým pomáhalo aj niekoľko žiackych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Aj aktuálny ročník Športového dňa Murgašky sa tešil veľkým pochvalám a za aktívnu účasť všetkým blahoželáme i my. Tešíme sa na nasledujúci ročník!