Erasmus+ – Sicília 2023

Ako žiak Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša odboru elektrotechnika som v rámci mobility Erasmus+ dostal možnosť zúčastniť sa študijného pobytu na Sicílii. Nakoľko som štvrták, bola to moja posledná šanca absolvovať mobilitu EÚ v rámci strednej školy. Elektrotechnika a elektronika sú mojím veľkým koníčkom a aj smerovaním v ďalšom štúdiu. Toto všetko zohralo veľkú rolu v tom, prečo som sa chcel zúčastniť mobility Erasmus+.

Večer v deň, keď som maturoval, sme ja a viacero tretiakov odchádzali do Viedne, odkiaľ sme odlietali na Sicíliu do Catanie. Prileteli sme ráno. Na mieste nás privítal náš sprevádzajúci, Kamil. Hneď po tom, ako sme si odniesli kufre do hotela, nám Kamil ukázal historickú časť mesta a povedal niečo o histórii Catanie.

Počas praxe vo firme Euromecc som mal možnosť vidieť, čo prináša práca vo veľkej priemyselnej spoločnosti vyrábajúcej stroje na miešanie betónu. Spolu s 5 žiakmi pododboru priemyselná informatika sme vyrábali 6 prepojovacích boxov, v ktorých bola umiestnená DIN lišta. Na túto lištu boli uchytávané všetky svorkovnice, prípadne PLC alebo iné zariadenia. Na uchytenie DIN lišty do krabice sme si museli poskladať z kovovej platne a úchytov miesto, na ktorom bude DIN lišta upevnená. Po vytvorení všetkých otvorov potrebných na montáž sme priskrutkovali celý úchyt aj s DIN lištou do normalizovaných škatúľ a pripevnili ju pomocou skrutiek do závitových tvorov. Po dokončení mechanickej konštrukcie krabíc sme začali pripevňovať na DIN lištu svorkovnice pre káble. Niektoré z boxov slúžili na ovládanie miešačky, čiže potrebovali ovládacie a signalizačné prvky, ako tlačidlá a kontrolky. Pre každý box sme museli urobiť otvor, a potom sme ich pripojili k svorkovniciam.

Vo štvrtok, keď si vo firme overili naše zručnosti, nám dali zapojiť dve rozvodné skrine s dvomi 230V 1-fázovými priemyselnými zásuvkami a dvomi 400V 3-fázovými zásuvkami. V každej rozvodnej skrini bol jeden hlavný istič (C63), ďalší C16 s prúdovým chráničom pre 1-fázové zásuvky a 3-fázový istič C32 taktiež s prúdovým chráničom pre 3-fázové zásuvky. Pre jednotlivé zásuvky a rozvody sme museli použiť správne dimenzovaný prierez vodiča, aby boli chránené pred nadprúdmi ističom.

Prax vo firme Euromecc sa mi veľmi páčila a je skvelé mať pracovnú skúsenosť zo zahraničia. Erasmus+ však nie je len o praxi, ale aj o poznávaní kultúry krajiny, v ktorej sa odohráva. Popoludní po práci sme preto navštevovali rôzne pamiatky a múzeá v Catanii a jej okolí. Zažili sme tiež krásy historického mesta Syrakúzy, ktoré bolo domovom filozofa Archimeda.

Ku kultúre patrí aj gastronómia, ktorá je na Sicílii naozaj pestrá. Aj v Catanii sme si mali z čoho vyberať. Každý večer sme strávili v inej reštaurácii, ale vždy sme sa výborne najedli. Koncom druhého týždňa sme mali výstup na sopku Etna, ktorá je stále aktívna a pravidelne chŕli po Catanii sopečný popol. Je to najvyššia sopka sveta a obvykle z nej býva vynikajúci výhľad. V deň nášho výstupu nám však počasie neprialo… Bolo oblačno, čiže výhľad bol len chvíľkový, ale aj napriek tomu bolo nezabudnuteľným zážitkom chodiť po aktívnej sopke. Po výstupe nasledovala prehliadka nádherného historického mesta Taormina. V posledný deň na Sicílii sme vyrazili do dvoch maličkých mestečiek neďaleko Catánie, Aci Treza a Aci Castello.

Tieto dva týždne mobility boli naozaj úžasnou skúsenosťou. Môžem len odporúčať! Pre mňa to bolo skvelé zakončenie náročného, ale zmysluplného štúdia na Murgaške. Zážitky a skúsenosti získané počas pobytu si budem navždy pamätať a spomínať na ne iba v dobrom. Ďakujem všetkým zúčastneným, koordinátorom mobility a zamestnancom spoločnosti Euromecc. Týmto sa chcem tiež poďakovať škole, a to za úžasné štyri roky a možnosť zúčastniť sa mobility Erasmus+.

Martin Bačo

31.5. – 12.6. 2023