Rozlúčka so 4.A, 4.B a 4.E

Počas uplynulého piatka sme sa slávnostne rozlúčili s našimi štvrtákmi a štvrtáčkami, žiakmi a žiačkami 4.A, 4.B a 4.E triedy. Bilancovali sme, hodnotili, obzerali sa späť za štyrmi rokmi štúdia na Murgaške.
O pár dní našich maturantov a maturantky čakajú maturity. Želáme im šťastnú ruku a veľa šťastia!