V závere mesiaca apríl sa Murgašáci a Murgašáčky vybrali spoznávať Mníchov. Svoje dojmy z dvojdňovej exkurzie […]
Počas uplynulého piatka sme sa slávnostne rozlúčili s našimi štvrtákmi a štvrtáčkami, žiakmi a žiačkami 4.A, […]