Prezentácia priemyselnej robotiky od firmy ABB

Žiaci a žiačky SPŠ JM z tried II.IT, III. IT, IV. C, IV.D – PIT si 11.5. mali možnosť vyskúšať si prácu s kolaboratívnym robotom ABB – typu GoFa. Dozvedeli sa viac o profesiách, ktoré sa podieľajú na implementácii robotov do praxe, a to od návrhu, simulácie až po spustenie robotov v ostrej prevádzke.

Počas prezentácie priemyselnej robotiky od firmy ABB bol predvedený softvér RobotStudio, ktorý je zdarma poskytnutý aj žiakom a žiačkam našej školy. Vedenie školy sa dohodlo s dodávateľom robotov ABB a integrátorom výrobných liniek fy MTS na kooperácii pri budovaní nového laboratória robotiky na Murgaške.

A teraz čosi o automatizácii…

Svet priemyselnej kontroly čelí veľkým otrasom. Dopyt po väčšej flexibilite pri nižších nákladoch tlačí majiteľov tovární, aby investovali do nových spôsobov riadenia svojich výrobných liniek. Systémy priemyselnej automatizácie musia byť dostatočne flexibilné, aby reagovali na tieto požiadavky. Niektorí výrobcovia už podnikli kroky na začlenenie cloud computingu do svojej stratégie Industry 4.0.

Udalosti sú neoddeliteľnou súčasťou kontroly v reálnom čase; systémy od programovateľných logických kontrolórov (PLC) až po priemyselné počítače musia byť schopné reagovať na udalosti v známom časovom rámci. Posun smerom k architektúram riadeným udalosťami v IT poskytuje pripravenú príležitosť kombinovať údaje z výrobnej haly s inteligentnými systémami správy bežiacimi v cloude. Priemysel 4.0 | Edge computing v priemyselnom prostredí Edge computing funguje ako integračná vrstva medzi nimi: prepojenie zmien v továrni so systémami plánovania a riadenia podnikových zdrojov navrhnutých na automatizáciu obchodných procesov a poskytovanie prehľadov rýchlo a efektívne. Kľúčom k tomu, aby bol tento prechod efektívny, je pochopiť, ako tieto časti do seba zapadajú a ako najlepšie migrovať existujúce architektúry priemyselnej kontroly, aby v tomto prostredí optimálne fungovali.

Kolaboratívne roboty

Kolaboratívne roboty ABB sú vyrobené pre vykonávanie rozličných úloh bez ohľadu na veľkosť firmy, v ktorej pracujú. Jednoducho sa nastavujú, programujú, obsluhujú a modernizujú na vyššiu úroveň. Na ich vývoji pracovali poprední odborníci v odvetví.

RobotStudio® je celosvetovo najobľúbenejší offline programovací a simulačný nástroj pre robotické aplikácie. Vizualizuje všetky nápady a skracuje tak čas uvedenia ich prevádzky do chodu. To, čo vidíte na obrazovke, zodpovedá tomu, ako sa bude robot pohybovať v reálnej prevádzke. Táto jedinečná technológia umožňuje zostaviť, otestovať a zdokonaliť inštaláciu robota vo virtuálnom prostredí a výrazne zrýchľuje čas uvedenia do chodu a následnú produktivitu.

S desktopovou verziou je možné v RobotStudio vykonávať programovanie a simuláciu bez narušenia prebiehajúcej výroby. Cez mobilnú aplikáciu RobotStudio Augmented Reality Viewer je možné vizualizovať roboty a riešenia v reálnom prostredí alebo vo virtuálnej miestnosti. Pracovné tímy vďaka obom verziám lepšie spolupracujú a dokážu robiť rýchlejšie rozhodnutia, čím sa zrýchľuje fáza plánovania a návrhu.