Stretnutie s robotom GoFa ABB

22. marca 2023 sa na Murgaške konal workshop Stretnutie s robotom GoFa ABB organizovaný občianskym združením Aj Ty v IT. Cieľom občianskeho združenia Aj Ty v IT je motivovať a podporovať dievčatá a ženy v oblasti informačných technológií. Motto združenia znie: „Technology has no gender“.

Žiačky z odboru informačné a sieťové technológie a inteligentné technológie mali možnosť vyskúšať si svoje zručnosti pri programovaní kolaboratívneho robota navrhnutého pre spoluprácu s ľuďmi v priemysle. Dievčatá sa naučili, ako robota naprogramovať a pracovať s ním – od prvého zoznámenia sa až po úspešné absolvovanie slalomovej dráhy. Dievčatá potvrdili, že to bol skvelý zážitok, ktorý im ukázal ďalšie možnosti uplatnenia sa po skončení štúdia.

Prostredníctvom workshopov sa rozširuje obsah vyučovania hodín informatiky a ukazujú sa nové možnosti, ktoré IT sektor ponúka pre štúdium a kariéru aj dievčatám.

IT firmy neustále hľadajú nových ľudí na rôzne pozície a IT svet už dávno nie je iba pre mužov. Veď aj prvou programátorkou na svete bola žena!