Uspeli sme na Adventure CZECH CYBERTRONe!

Naši talentovaní Murgašáci z odborov informačné a sieťové technológie a inteligentné technológie sa počas tohto týždňa zúčastnili súťaže CYBERTRON – cvičenia kybernetickej bezpečnosti v Hradci Králové. O prelomenie zabezpečenia špičkovej automatizačnej technológie od spoločnosti Siemens sa snažili žiaci zo Slovenska, Česka, Poľska, Rakúska a Talianska.
Špičkové zabezpečenie od Siemensu sa ako jedinému zo súťažiacich podarilo prelomiť nášmu Andrejovi Šmeralovi z II.B.
K tomuto neuveriteľnému úspechu mu gratulujeme!
Rovnako sme hrdí aj na ďalších súťažiacich z nášho tímu!

Na záverečnom hodnotení bola vyzdvihnutá práca všetkých účastníkov CZECH CYBERTRONU. Ocenený bol najmä tímový duch, ktorý vládol medzi účastníkmi z Čiech, Poľska, Rakúska a Talianska. V tomto momente usporiadatelia na chvíľu prerušili svoj príhovor… „Zvláště bychom chtěli vyzdvihnout práci týmu ze Slovenska, který nám předvedl výjimečné nasazení při plnění úkolů, které vyšperkoval…“, a teraz prišiel pán usporiadateľ k Andrejovi, chytil ho za plecia, „tady pan kolega zlikvidováním naší jaderné elektrárny.“ Len na okraj, na zlikvidovaní atómovej elektrárne, ako ste si mohli prečítať, sa podieľal aj Rado Mokošák z I.B

…a tak sa vyhráva CYBERTRON.

Ing. Jozef Krivek a tím CYBERTRON