Navštívili sme dátové centrum COOLHOUSING v Prahe

Dvanásť žiakov a jedna žiačka Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša využili pobyt v Prahe na to, aby navštívili dátové centrum Coolhousing a pozreli sa, ako v reálnej praxi fungujú veci, o ktorých sa učia v škole.  

Centrum existuje už dvadsať rokov a spravuje 2000 profesionálnych serverov. Od jeho pracovníkov sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o fungovaní centra, poskytovaných službách, zabezpečení, zelených riešeniach využívaných na zníženie spotreby energie a mnohých iných.

Zaujalo nás, že dátové centrum leží nad európskym internetovým uzlom, a preto je Coolhousing schopný mať dve nezávislé vysokorýchlostné optické trasy s minimálnou odozvou v prípade výpadku. V priestoroch dátového centra Coolhousing vytvárajú optimálne prostredie pre zariadenia kombináciou klimatizácie a tzv. freecoolingu, čo je využívanie prefiltrovaného chladného vonkajšieho vzduchu. Pocítili sme aj systém tzv. studených a teplých uličiek, kde vháňajú studený vzduch do serverov a teplý odsávajú von.

Dozvedeli sme sa, že vďaka redundancii, ktorú majú pri každom zariadení – či už pri routeroch, klimatizácii, diesel generátoroch, alebo dokonca fyzicky v ďalšej pobočke datacentra v Brne – sú schopní poskytovať služby s takmer sto percentnou dostupnosťou.

Zamestnanci centra ochotne odpovedali na otázky a navyše poskytli žiakom a žiačke cenné rady týkajúce sa ich budúcej možnej kariéry v oblasti IT, vrátane rád, ako napísať životopis tak, aby sa zaradili medzi úspešných uchádzačov o prácu v tomto sektore.

Pracovníkom dátového centra ďakujeme za ochotu a čas, ktorý nám venovali.