STREDOŠKOLÁK – burza stredných škôl

V závere predošlého týždňa, dňa 28.11., sa žiaci SPŠ J. Murgaša vybrali do Žiaru nad Hronom prezentovať Murgašku pred možnými záujemcami zo základných škôl – žiakmi 8. a 9. ročníka.

Na burze stredných škôl s názvom STREDOŠKOLÁK v Žiari nad Hronom sa stretli stredné školy zo širokého okolia. Našu školu zastupoval Ing. Jozef Krivek spolu so štyrmi žiakmi, ktorých úlohou bolo podeliť sa o svoje vlastné skúsenosti zo školského života.