Krajské kolá Zenit

Dňa 23.11.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili jubilejného 40. ročníka KRAJSKÉHO KOLA ZENITU V PROGRAMOVANÍ. Okrem programovania sa dňa 30.11.2023 Murgašáci zapojili aj do 40. ročníka KRAJSKÉHO KOLA ZENITU V ELEKTRONIKE.
PROGRAMOVANIE – ZENIT
Do krajského kola súťaže sa prebojovalo 19 Murgašákov z celkového počtu 71 žiakov zo 7 škôl Banskobystrického kraja. Úlohou krajského kola bolo vypracovanie 12 algoritmických úloh, pri ktorých sa hodnotila funkčnosť riešenia, ako aj efektivita použitých algoritmov. Naši žiaci v kategórii A obsadili vynikajúce 2. a 3. miesto.
Okrem toho prebehlo krajské kolo aj v kategóriách Grafik a Web-developer. V kategórii Grafik sme získali pekné 3. miesto a v kategórii Web-developer naši dvaja žiaci obsadili prvé dve miesta.
ELEKTRONIKA – ZENIT
Krajského kola Zenitu v elektronike sa celkovo zúčastnilo sa ho 23 žiakov zo 7 škôl Banskobystrického kraja. Žiaci absolvovali teoretickú časť, ktorá obsahovala test 30 otázok a praktickú časť, ktorá obsahoval schémy elektrického zapojenia. Žiaci museli navrhnúť plošný spoj, zrealizovať zapojenie a overiť funkciu. Naši žiaci obsadili v obidvoch kategóriách pekné 2. miesta a postupujú do celoslovenského kola.
Všetkým účastníkom krajského kola gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.