Murgaška pripravená na budúcnosť – rekonštrukcia!

Zveľadenie do budúcnosti! V uplynulom roku sme na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša vykonali ohromnú rekonštrukciu s investíciou cez 7,3 milióna eur! Tieto vylepšenia priniesli:

Prístavbu nového poschodia s deviatimi špičkovými odbornými učebňami na sieťové technológie, serverové systémy, priemyselnú informatiku (v rámci Industry 4.0), 3D prototyping a programovanie. Navyše sme vytvorili modernú aulu pre 160 osôb s plným technologickým vybavením.

Úplnú obnovu fasády budovy, nové strechy, odkvapové chodníky a zvody, čím sme posilnili infraštruktúru školy.

Kompletnú prestavbu existujúcich odborných učební s novými omietkami, inštaláciami, podlahami a nábytkom, čo nám umožnilo poskytnúť ešte lepšie podmienky pre našich žiakov a žiačky.

Vytvorenie Inovačno-technickej zóny ako priestoru na vzdelávanie nielen počas vyučovania, ale aj mimo neho. Tento priestor poskytne našim žiakom a žiačkam možnosť pracovať, stretávať sa a rozvíjať svoje projekty a prototypy. Tieto činnosti je možné v nových priestoroch vykonávať aj v spolupráci s firmami.

A to nie je všetko! Vo vnútri školy sme otvorili Kreatívne centrum RTVS zamerané na audiovizuálny a grafický priemysel. Celková investícia do tohto centra dosiahla približne 10 miliónov eur, čo nám otvára nové obzory kreativity a inovácií!

Veríme, že tieto zmeny nám pomôžu formovať silné a podnetné vzdelanie pre našich žiakov a žiačky!