Murgašácka kvapka krvi 2023

Darovanie krvi je záslužnou činnosťou každého, kto sa rozhodne svoju krv darovať a pomôcť tak zachraňovať životy. Motivácia darovať túto červenú životodarnú tekutinu môže byť rôzna a môže prameniť z rozličných iniciatív.

Záver školského roka u nás na Murgaške už tradične patrí zaslúženému odpočinku po náročnom skúšaní a školským výletom. Murgašáci a Murgašáčky ale tento rok vymenili zábavu za pomoc druhým. Vypočuli žiadosť Národnej transfúznej služby v Banskej Bystrici a prišli darovať najvzácnejšiu tekutinu.

V dňoch 27. a 28. júna vládol na pracovisku NTS v Banskej Bystrici neobvyklý ruch. 62 žiakov a žiačok tretích ročníkov absolvovalo vstupné prehliadky. Vyhovujúci darcovia a vyhovujúce darkyne sa zúčastnili odberu krvi. Väčšina z nich po prvýkrát, čo si vyžadovalo aj istú dávku odvahy. Aj keď vstupnou prehliadkou neprešli všetci, ceníme si, že žiaci a žiačky Murgašky majú srdcia na správnom mieste a mnohí a mnohé sú po prvej skúsenosti vrátia darovať krv opakovanie. Odmenou je pocit, že urobili dobrý skutok.

„Prišli sme preto, aby sme pomohli niekomu, kto to potrebuje. Nikdy nevieme, kedy sa v takej situácii môžeme ocitnúť aj my alebo naši blízki.“

Všetkým, ktorí a ktoré prejavili ochotu pomôcť a darovať krv, patrí veľké poďakovanie. Ak to niekomu tentokrát nevyšlo, nevadí. Nabudúce sa to určite podarí.