Exhibičná debata

S blížiacim sa koncom školského roka 2022/2023 sa na Murgaške opäť začalo debatovať vo veľkom! Členovia debatného krúžku pre svojich spolužiakov a svoje spolužiačky zorganizovali exhibičnú debatu, ktorá sa konala pod záštitou Slovenskej debatnej asociácie. Debata síce prebiehala v skrátenom formáte, t. j. dvaja debatéri a dvoch, teda i v skrátenom čase – dve vyučovacie hodiny, no o trefné a logické argumenty nebola núdza.

Naši Murgašáci sa v argumentačnom súboji postavili kolegom z Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského a debatovali na tému: Mali by sme zaviesť šachbox ako povinnú aktivitu pre žiakov/žiačky a učiteľov/učiteľky na SŠ. Súhlasná strana Murgašky bohužiaľ nesúhlasné argumenty Tájáku nezdolala, no poslucháči a poslucháčky si mohli vychutnať ostrú a plodnú výmenu názorov oboch tímov. Našim šikovným debatérom v ďalších debatných turnajoch držíme palce a ďakujeme im za možnosť nadýchnuť sa čerstvého vánku kritického myslenia.