Mikuláš na Murgaške

Na Murgašku 6.12. zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi a pomocníčkami!
Na predvianočnú vlnu sa naladilo vedenie školy, učiteľský zbor, ale aj samotní žiaci a žiačky. Za sladkú odmenu v podobe cukríka sa na chodbách a v triedach spievalo, recitovali sa tradičné veršíky určené pre Mikuláša, ale zazneli aj verše z básní Mor ho!, Turčín Poničan či úryvky z Maríny.
Ďakujeme za spríjemnenie tohto dňa!