Medzinárodný deň duševného zdravia – 10. október – workshop

Pri príležitosti Medzinárodného dňa duševného zdravia na Murgaške už druhým rokom organizujeme workshop zameraný práve na oblasť tém psychického zdravia. Workshop sa i tento rok uskutočnil 10. októbra – práve počas Medzinárodného dňa duševného zdravia. Tento symbolický deň bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie (WFMH) v roku 1991. Jeho cieľom je zvýšenie informovanosti verejnosti o problémoch súvisiacich s duševnými ochoreniami a aktívnejším zapojením duševne postihnutých ľudí do spoločenského a pracovného života.
Tém, ktorým je možné počas tohto dňa venovať pozornosť je neúrekom, a preto sa naša šikovná školská psychologička spolu s koordinátorkou prevencie rozhodli upriamiť pozornosť najmä na tému depresie, ktorá trápi mladých ľudí. Do workshopových aktivít sa zapojili žiaci a žiačky zo všetkých tried prvého ročníka.