Exhibičná debata pre prvákov a prváčky

Členovia debatného krúžku si pre spolužiakov a spolužiačky z prvého ročníka pripravili malú ukážku toho, ako to vyzerá na debatných súťažiach. Exhibičná debata na Murgaške síce prebiehala v skrátenom formáte, t. j. dvaja debatéri na dvoch, teda i v skrátenom čase – dve vyučovacie hodiny, no o trefné a logické argumenty nebola núdza. Do argumentačného víru debát boli neboli zapojení len žiaci – Juraj Slížik zo IV.D a Matej Chriašteľ z III.M, ale pripojili sa aj učitelia – Mgr. Matúš Čupka a Mgr. Rastislav Dobrota.
Poslucháči a poslucháčky si mohli vychutnať ostrú a plodnú výmenu názorov oboch tímov. Našim šikovným debatérom v ďalších debatných turnajoch držíme palce a ďakujeme im a aj pánom učiteľom za možnosť nadýchnuť sa čerstvého vánku kritického myslenia.