Experimentálne projektové vyučovanie.

Veľká vec, vážení/é! Dnes sa na Murgaške uskutočnilo prvé experimentálne projektové vyučovanie v spolupráci s Fakultou riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite a firmou BRAIN IT.
V II.IT pracujeme na dizajnérskom riešení pri tvorbe reálnej aplikácie. Čoskoro sa totiž objaví vo vašich mobiloch.