Mladý tvorca 2023

Žiacky tím spolu s pedagogičkami sa 21. a 22. júna stal súčasťou jubilejného 30. ročníka celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2023 v Nitre.

Na výstave sa okrem Murgašky predstavilo ďalších viac ako 80 škôl. Žiaci a žiačky Murgašky hrdo prezentovali činnosť školy, záujemcom a záujemkyniam predstavovali širokú škálu študijných odborov a okrem iného sa pri Murgašáckom stánku hral aj jedinečný Zlatý Murgašák.

Reprezentanti a reprezentantky však z výstavy neodchádzali naprázdno! Odniesli si diplom a ocenenie za najkrajší stánok a jeho prezentáciu. Túto cenu Murgaške udelilo Ministerstvo hospodárstva SR.

Tešíme sa na ďalší ročník.

Cieľom výstavy Mladý tvorca je podporiť a propagovať stredoškolské odborné vzdelávanie, vyzdvihnúť perspektívu duálneho systému vzdelávania reflektujúceho na vznik nových typov profesií pri zavádzaní robotizácie a digitálnych technológií do praxe. Rodičom a žiakom základných škôl výstava poskytuje väčší prehľad o profilácii škôl s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce. Program podujatia každoročne dotvárajú interaktívne činnosti pre študentov, workshopy, súťaže a programy z oblasti záujmovej činnosti žiakov.