Erasmus+ Praha

Piati naši odborní učitelia sa zapojili do mobility v rámci programu Erasmus+ v Prahe vo firme RC společnost s r. o. přístroje pro vědu a vzdělání, kde mali jedinečnú príležitosť prehĺbiť odborné znalosti v oblasti elektrotechniky a elektroniky cez systém RC 2000.

Cieľ bol jasný – neustále zdokonaľovať výučbu a prispievať k inováciám v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Zameriavali sme sa na nasledujúce aspekty:

Posilnenie znalostí o základných elektrických obvodoch a ich charakteristikách bolo prvým krokom. Praktické laboratórne úlohy umožnili analyzovať a merať elektrické parametre obvodov, pričom učitelia využívali moderné meracie techniky.

Následne sa venovali oblasti elektroniky, kde získavali prehľad o moderných elektronických prvkoch a ich praktických aplikáciách. V rámci laboratórnych úloh sa zaoberali návrhom a skúmaním základných elektronických obvodov a sledovali simulácie a merania charakteristík rôznych typov elektronických súčiastok.

Ďalej prešli k štúdiu číslicovej techniky, kde hlbšie pochopili princípy digitálnych obvodov a ich funkcie. Praktické cvičenia umožnili navrhovať a testovať digitálne logické obvody a dôkladne sa zoznámili s implementáciou a analýzou rôznych typov číslicových obvodov.

Nakoniec sa venovali regulačnej technike a riadeniu procesov. Získali základné znalosti a prostredníctvom laboratórnych úloh sa zaoberali návrhom a analýzou regulačných obvodov. Osvojili si rôzne algoritmy riadenia pomocou počítača.

Účasť v tejto mobilite  priniesla nové poznatky a skúsenosti. Veríme, že nové poznatky povedú k ešte kvalitnejšej výučbe a pripravia našich žiakov a naše žiačky na výzvy moderného sveta elektrotechniky a elektroniky.

#ErasmusPlus #Elektrotechnika #InovácieVoVýučbe