Ako úspešne absolvovať pracovný pohovor a získať zamestnanie? Naši tretiaci to už vedia

Žiaci a žiačky tretieho ročníka študijného odboru inteligentné technológie pokračovali v príprave na pracovný pohovor. Po simulovaných pracovných pohovoroch ich čakalo stretnutie s manažérom banskobystrickej pobočky McDonald’s – pánom Miroslavom Kmeťom.
Tentokrát sa pozreli na veci z opačnej strany – zo strany zamestnávateľa. Pán Kmeť objasnil, aké kritéria hodnotí pri výbere kandidátov a kandidátok na jednotlivé pracovné pozície, čo diskvalifikuje uchádzačov a uchádzačky o prácu a naopak, čo im zvyšuje šance na prijatie.
Prvým krokom je zhodnotenie životopisu a motivačného listu, kde zamestnávateľ ocení správnu úpravu a obsah. Na základe týchto dokumentov však môže uchádzačov a uchádzačky i vyradiť, ak ich nevypracovali dobre. Nasleduje pracovný pohovor, na ktorom je dôležité správanie sa, vystupovanie a osobnosť kandidáta či kandidátky. Žiakov a žiačky prekvapili viaceré skutočnosti, ktoré zamestnávatelia pri pracovnom pohovore považujú za dôležité.
Beseda sa uskutočnila v priestoroch nového Junior centra na Tajovského ulici v Banskej Bystrici, kde majú žiaci a žiačky možnosť zmysluplne tráviť voľný čas aj počas svojho osobného voľna. Okrem hlavnej témy, ktorou bol pracovný pohovor, sa diskutovalo aj o tom, ako v zamestnaní kariérne rásť, o otázkach marketingu a žiaci a žiačky využili aj možnosť virtuálnej prehliadky firemných priestorov využívanej pri zaškolení nových zamestnancov a zamestnankýň.
Obe akcie – simulované pracovné pohovory aj beseda s manažérom, ktorý absolvoval už desiatky pracovných pohovor s uchádzačmi a uchádzačkami o zamestnanie či brigádu, priniesli žiakom a žiačkam celý rad podnetov a skúseností, ktoré im pomôžu presadiť sa v náročnej konkurencii na trhu práce. Môžu im byť nápomocné aj pri získaní zamestnania, ktoré ich bude baviť, zaujímať a prinášať uspokojenie.
Veľké poďakovanie patrí nielen pánovi Kmeťovi, ale aj pani Ing. Gargulákovej – mentorke a kariérnej poradkyni pôsobiacej na SPŠ JM, ktorá akciu zorganizovala.