Žiaci a žiačky tretieho ročníka študijného odboru inteligentné technológie pokračovali v príprave na pracovný pohovor. Po […]