Adaptačné kurzy pre prvákov/prváčky 2023/2024

Štart na novej strednej škole so skupinou neznámych ľudí môže byť niekedy náročný… Na Murgaške však prvákom a prváčkam túto cesto uľahčujeme prípravou adaptačných kurzov. Na adaptačných kurzoch sa hneď v úvode roka žiaci a žiačky vďaka aktivitám rôzneho druhu dokážu lepšie zoznámiť, stmeliť svoj triedny kolektív, vytvoriť si pozitívnu klímu v triede a spoznať svojho triedneho učiteľa či triednu učiteľku.
Tento rok sa adaptačných kurzov zúčastnilo 6 tried prvého ročníka 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.M a 1.IT. Kurz prebiehal vždy počas troch dní na Donovaloch v troch septembrových turnusoch podľa tried.
Veríme, že adaptačný kurz mal u Murgašákov a Murgašáčok úspech a na ich školskú cestu im želáme mnoho šťastia a dôvtipu!