Deň učiteľov na Murgaške

Na Slovensku si dňa 28. marca už tradične pripomíname Deň učiteľov. Vďaka našim úžasným žiakom a žiačkam si pedagogický zbor SPŠ J. Murgaša mohol radosti z osláv svojho dňa dopriať už v predstihu – 26. marca.
Školský parlament SPŠ JM v tento deň pre učiteľov a učiteľky pripravil bohatý kultúrny a zábavný program. Pedagogický zbor si užil nielen hru na akordeóne, husiach, heligonke, prednes poézie či folklórne vystúpenie, ale overil si svoje vedomosti o škole v učiteľskom kvíze. Učiteľské tímy si vďaka Murgašákom a Murgašáčkam na pár chvíľ ocitli dokonca v hre 5 proti 5.
V závere popoludnia boli naši vyučujúci a vyučujúce ocenení a ocenené v kategóriách ktorých rozhodli žiaci a žiačky v ankete.