Študentke odboru multimédiá Thei Opálkovej zo IV.E sa opäť podarilo niečo skvelé! Na Krajskom kole súťaže […]
Dňa 24.10.2023 sa v priestoroch Športovej haly na Štiavničkách v Banskej Bystrici konala Burza informácií pre žiakov a žiačky […]