Školská psychologička

Mgr. Martina Kalčoková

Konzultáciu je možné dohodnúť si telefonicky 0910 948 484 alebo mailom kalcokova@spsjm.sk