Prvý Deň kybernetickej bezpečnosti na SPŠ JM

Murgaška sa vždy snaží byť na špičke odborného vzdelávania. Preto sme v spolupráci s BBSK, OZ Preventista a Clustrom Kybernetickej Bezpečnosti v našich nových priestoroch zorganizovali Prvý Deň kybernetickej bezpečnosti. Na podujatí sa zúčastnili žiaci našej školy a odborní učitelia a odborné učiteľky iných stredných škôl v kraji. Pozvanie prispieť svojimi prednáškami prijali zástupcovia a zástupkyňa renomovaných firiem a inštitúcií, ktorí a ktorá svojimi vedomosťami a skúsenosťami priblížili našim žiakom rozličné aspekty komplikovanej problematiky bezpečnosti v kyberpriestore.

So svojimi odbornými skúsenosťami sa s nami podelil napríklad Peter Kočík z firmy Fortinet – s prednáškou Ako navrhnúť a implementovať komplexnú bezpečnostnú infraštruktúru. Dozvedeli sme sa,ako a s akými zariadeniami postaviť cyber sec architektúru.

Ďalším z odborníkov bol Branislav Ondrášik z firmy Eset a na prednáške s názvom Čo dokážu dnešní black hat hackeri? A čo s tým robíme v ESETe? prítomných a prítomné oboznámil s tým, aké hrozby nám od hackerov hrozia a ako sa pred nimi účinne chrániť.

Trochu iný pohľad na problematiku prinieslaMarcela Kováčová z Okresnej prokuratúry v B. Bystrici, ktorá vo svojej prednáške Počítačová kriminalita popísala trestné činy páchané v prostredí internetu a prostredníctvom internetu, načrtla skutkovú podstatu týchto trestných činov a tresty, ktoré za ne vinníkom hrozia.

Celý deň uzavrel Ján Lichvár, predseda Clustra Kybernetickej Bezpečnosti, s prednáškou Neváhaj a študuj informačnú bezpečnosť – uplatnenie študentov v praxi. Dobrou správou pre našich šikovných žiakov je, že v súčasnosti je v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti obrovský nedostatok odborníkov a odborníčok a rozhodne by si v tejto sfére rýchlo našli uplatnenie.

Po ukončení prednášok sme zisťovali, aký ohlas malo podujatie u našich žiakov tretieho a štvrtého ročníka z odborov IT a IST. Veľká väčšina z nich považovala podujatie za prínosné, hoci niektorí by navrhli napr. zaradiť doň aj praktické ukážky a cvičenia. Podľa očakávania, väčšinu najviac zaujali prednášky zástupcov firmy Fortinet a Eset, ale horšie neobišli ani informácie z oblasti kriminalistiky.

Veríme, že všetci zúčastnení našli v tejto širokej problematike oblasť, ktorá ich zaujala a ktorej sa prípadne budú venovať aj vo svojom profesionálnom živote.

Želáme im v tom veľa šťastia!