Murgašáci získali základy podnikavosti v Rozbehni sa! Academy

V dňoch 23. novembra a 12. januára k nám na Murgašku zavítal tím Rozbehni sa!. Ten pre našich žiakov tretieho a štvrtého ročníka zorganizoval poldenné Biznis fórum. Žiaci sa na prípadovej štúdii učili, ako rozbehnúť biznis nápady rýchlo a lacno.

 Od vymýšľania nápadu – až k prvým objednávkam

Žiaci pod vedením odborníkov z praxe krok po kroku prechádzali procesom od vymyslenia nápadu, cez tvorbu biznis modelu, prieskum konkurencie, cenotvorbu, zákaznícky prieskum a testovací web.

Všetky úlohy boli interaktívne rozpracované na prípadovej štúdii žiačky Zuzky, ktorá ako stredoškoláčka absolvovala Rozbehni sa! inkubátor s nápadom Esencit – prenosnou aromaterapiou. Tej sa s pomocou Rozbehni sa! podarilo otestovať životaschopnosť jej nápadu len za 75 hodín a 75€ priamych nákladov. Po spustení kampane napokon predala vyše 3 000 kusov.

 Postoje žiakov k podnikavosti sa zlepšili

Ešte predtým, než sa Murgašáci zahryzli do jednotlivých zadaní, bolo ich úlohou subjektívne ohodnotiť svoje postoje k podnikaniu a tomu, či by vedeli, ako postupovať, ak by s prácou na nápade mali začať už dnes. Toto sebahodnotenie všetci členovia a členky absolvovali ešte raz po skončení vzdelávacieho podujatia. Zo sumárneho grafu je zrejmé, že žiaci svoje postoje k podnikaniu zlepšili a workshop im pomohol a motivoval ich vyskúšať si rozbehnúť vlastný nápad. Vedomosti a motivácia žiakov sa zvýšili o 44%.

 Pozitívne reakcie na seba nenechali dlho čakať

Naši žiaci hodnotili workshop priemernou známkou 8,6 z 10 a vyzdvihli prínosy:

  • „Vďaka workshopu viem, ako hľadať biznis nápady a viem aj, ktorým nápadom sa mám ako začiatočník vyhnúť.“
  • „Za jedno dopoludnie sme sa dokázali naučiť postup rozbiehania nápadov, ktorý iným ľuďom zaberie roky.“
  • „Páčilo sa mi celé spracovanie prezentácie a skupinové cvičenia.“
  • „Získal som nové znalosti a pochopil som, že začať podnikať nemusí byť také ťažké.“

➡️ Ďalšie kroky

Žiaci, ktorých idea podnikania zaujala, môžu vymyslieť vlastný nápad a ako jednotlivec či tím ho prihlásiť na online konzultáciu s Rozbehni sa!. Počas nej dostane každý nápad cennú spätnú väzbu a tipy na prípadné vylepšenia. Následne dostane možnosť zapojiť sa do jarného akceleračného programu Rozbiehátor.

Viac o projekte nájdete na webe www.rozbehnisa.sk