Murgašáci si vyskúšali, ako sa úspešne uchádzať o prácu

Napriek tomu, že väčšina absolventov a absolventiek Murgašky pokračuje v štúdiu na vysokej škole, snažíme sa ich pripraviť aj na situáciu, že po maturite budú hľadať zamestnanie. Predsa len, mnohí a mnohé už pracujú aj popri stredoškolskom štúdiu. Aby boli naši mladí absolventi a šikovné absolventky pri hľadaní práce úspešní a úspešné nielen kvôli odborným vedomostiam, ale aj vďaka schopnostiam sebaprezentácie, Ing. Milica Fraňová pre nich pripravila simulovaný pracovný pohovor. Nácviku pohovoru sa zúčastnili žiaci a žiačky III.IT v rámci predmetu komunikačné a prezentačné zručnosti.

Na základe niekoľkých vybratých inzerátov s ponukou práce, ktorej zameranie zodpovedá profilu absolventa a absolventky SPŠ JM, napísali motivačný list a predložili ho výberovej komisii. Komisiu tvorili dvaja učitelia odborných predmetov, ktorí posudzovali odborné znalosti, učiteľka anglického jazyka, školská psychologička a pani Ing. Zuzana Garguláková – mentorka a kariérna poradkyňa pôsobiaca v našej škole v rámci projektu Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji, spolu s pani Mgr. Miroslavou Gubalovou, vedúcou oddelenia podpory a vzdelávania BBSK.

Žiaci a žiačky následne absolvovali pracovný pohovor s výberovou komisiou a odpovedali na otázky overujúce ich odbornú spôsobilosť a osobnostné predpoklady pre daný druh práce. Priebeh kopíroval reálny pracovný pohovor, časť pohovoru prebiehala v anglickom jazyku. Komisia vyhodnotila jednotlivé pohovory týkajúce sa vybraného druhu práce a vybrala najúspešnejšieho uchádzača o zamestnanie.

Tí, ktorí a tie, ktoré pohovor absolvovali, ostali v úžase, že to nebolo také jednoduché ako si spočiatku mysleli a že sa dostavila aj tréma. Napriek tomu sa im takáto forma zážitkového vyučovania páčila a získali skúsenosti, ktoré im umožnia pripraviť sa na reálny pracovný pohovor oveľa lepšie. Všetci dostali od komisie cenné rady, čoho by sa mal na skutočnom pohovore vyvarovať a naopak, čo komisii v jeho/jej odpovediach chýbalo.

Dúfame, že nadobudnuté skúsenosti a rady využijú a budú pri hľadaní svojho prvého zamestnania úspešní a úspešné.