Cloud For Us – vzdelávanie od študentov študentom

Predstavujeme vám projekt Cloud For Us. Niektorí z vás už projekt poznajú, pretože boli súčasťou jednej zo vzdelávacích aktivít. Projekt sa začal realizovať začiatkom tohto kalendárneho roka.

Cloud For Us je Grantový projekt podporený Nadáciou Orange. Ide o neformálne vzdelávania od študenta Samuela Šadláka z III.B pre študentov a študentky Murgašky. Hlavnou témou vzdelávacích aktivít sú moderné technológie, virtualizácia a Docker.

Z finančných prostriedkov projektu bola zostrojená učebná pomôcka, a to zoskupenie (cluster) serverov, ktoré simulujú fungovanie reálneho cloudu. Pri výstavbe boli použité jednodoskové počítače/servery Zima Board a myslelo sa aj na redundanciu pripojení a aj diskového úložiska.  

Cieľom projektu Cloud For Us je zavedenie moderných tém, ako je kontajnerizácia aplikácií, docker alebo bezpečnosť aplikácií vo vzdelávaní pre žiakov. Snahy v projekte taktiež vedú k zvýšenie záujmu žiakov a žiačok o IT odbory a v neposlednom rade chceme ukázať príklady fungovania cloudu z praxe.

            Žiaci sa doteraz zúčastnili niekoľkých neformálnych workshopov v novej inovačnej zóne D na našej Murgaške. Workshopy boli zamerané na fungovanie cloudu, virtualizáciu, programovanie a kybernetickú bezpečnosť. Žiaci a žiačky boli oboznámení a oboznámené so základnými typmi hrozieb a videli praktické ukážky niektorých útokov, aby vedeli, ako sa proti nim brániť. Diskutovali aj o témach, ako je bezpečnosť informácií na sociálnych sieťach a zapojili sa do interaktívneho vzdelávacieho kvízu.

            V budúcnosti plánujeme projekt ďalej rozvíjať neformálnymi workshopmi s pokročilejšími témami, ako napríklad automatizácia, cloudová architektúra alebo príklady z praxe na tvorbu webovej stránky, ako ročníkový projekt.

https://cfu.murgasak.sk