Ocenenie Žilinskou univerzitou

Naši absolventi a absolventky už dlhodobo dosahujú v štúdiu na vysokej škole výborné výsledky. Darí sa im na univerzitách v Bratislave, Brne, Košiciach alebo v Žiline. Rozhodne na nich môžeme byť pyšní!

S univerzitami v Bratislave, Brne, Košiciach a Žiline udržiavame viacročnú spoluprácu v podobe početného množstva prednášok, účasti na Dňoch otvorených dverí či špecializovaných cvičení.

Už pred niekoľkými rokmi sme sa stali partnerskou strednou školou Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline. Na stretnutí s dekanom fakulty, prof. Ing. Pavlom Špánikom, PhD., pri príležitosti 70. výročia založenia univerzity získal náš pán riaditeľ Ing. Kamil Kordík Pamätnú medailu Žilinskej univerzity v Žiline.

Veríme, že naša spolupráca bude naďalej pokračovať! Ďakujeme!