Ani počas praktických maturít našich štvrtákov a štvrtáčok mladší Murgašáci a mladšie Murgašáčky nevydychujú!

Praktické maturitné skúšky trvajúce počas dvoch dní, a to 17. a 18.4.2024, majú už naši maturanti a maturantky úspešne za sebou, k čomu im blahoželáme! A aby mali štvrtáci a štvrtáčky v škole priestor na rozmýšľanie, mladší žiaci a žiačky sa venovali iným aktivitám. Jednou z týchto aktivít boli napríklad účelové cvičenia pre 1. a 2. ročník. Účelové cvičenia sa odohrávali napríklad v Slovenskej Ľupči, na Šachtičkách či pri Hvezdárni. Pre dnešný deň si priblížime účelové cvičenie I.IT.
,,Boli sme na prechádzke od Magurskej ulice (v Sásovej) ponad Nemce, Selce až k Fugerovmu dvoru, kde bola prednáška k účelovému cvičeniu o tom, ako sa správať počas mimoriadnych situácií. Nasledoval hod granátom, výstup na Selčiansky diel (výhľad do všetkých strán) a cesta späť. Myslím, že sme si to všetci užili a cítili sa dobre!“

Mgr. Art. Ivan Vredík