Dňa 7. marca sa konal priateľský hokejový zápas medzi Murgaškou a a SOŠ IT. Do tejto […]